Етикет: 11 то изменение на ПРСР

С 11-та нотификация на ПРСР прехвълят 149.6 млн. евро за агроекологични плащания

149.6 млн. евро публични средства ще бъдат прехвърлени по Мярка 214 “Агроекологични

РЕКЛАМА