PRSR

С 11-та нотификация на ПРСР прехвълят 149.6 млн. евро за агроекологични плащания

149.6 млн. евро публични средства ще бъдат прехвърлени по Мярка 214 “Агроекологични плащания” с 11-то изменение на ПРСР 2007-2013. С прехвърлените средства ще могат да се извършат плащанията към всички …