Finansi_euro

През 2013 г. са усвоени 100% от евросредствата по ПРСР

За първи път, откакто страната ни е член на ЕС, приключваме годината със 100% усвоени евросредства. България приключва годината без никаква загуба по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). …