44 проекта за рехабилитация на пътища по общинската мярка преминават на следващ етап

Юлиана Стоичкова
Юлиана Стоичкова
2 Минути

Подадените проектни предложения се обработват в условията на ограничен бюджет, казват от ДФЗ

44 проектни предложения по процедура чрез подбор№ BG06RDNP001-7.019 – Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014 – 2020 г. преминават на последващ етап за обработка – Оценка на Административно съответствие и допустимост.

Припомняме, че определеният бюджет по процедура „Пътища“ е в размер на 97 790 000 лева. След приключване на приема в „ИСУН 2020“ постъпилите проекти са оценени от оценителната комисия за извършване на предварителна оценка, като е извършено предварително класиране на 51 проекта. В законоустановения срок от 14 дни за подаване на възражения пред Управляващия орган на ПРСР не са получени жалби срещу присъдените точки по критериите за подбор.

Заявената безвъзмездната финансова помощ по класираните 51 проекта е в размер на 140 177 804,28 лв. В тази връзка, подадените проектни предложения се обработват в условията на ограничен бюджет. 44 проекта, получили не по-малко от 20 бр. точки по критериите за подбор, за финансирането на които са необходими средства до 130% от бюджета, ще бъдат допуснати и разпределени за следващ етап от обработка – Оценка на Административно съответствие и допустимост. 7 проекта не преминават на следващ етап.

На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ е публикуван списък с класираните проектите.

Юлиана Стоичкова завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. Дълги години се занимава с печатни медии в областта на градинарството и цветарството. В agrozona.bg приоритет са й производството и пазарите на плодове и зеленчуци, лозарството и винарство, пазарът на земя и хоби градинарството.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА