school

Министър Танева: Най- много удовлетворени проекти по 7.2 има за подобряване на образователната инфраструктура

Най – много удовлетворени проекти, спрямо подадените по отделните видове инвестиции, ще бъдат тези, които са за подобряване на образователната инфраструктура и детските градини. Това обяви министърът на земеделието и …

burgas

МЗХ публикува разяснения и примерен финансов анализ по подмярка 7.2

Министерство на земеделието и храните публикува допълнителни разяснения по условията за предоставяне на финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби …

13553260_1189047617783731_1416297545_n

Селските общини могат да кандидатстват с до три проекта по подмярка 7.2 на новата ПРСР

Общините в селските райони ще могат да кандидатстват с до три проекта по подмярка 7.2″ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка …

гт

Продължават преговорите с ЕК по 4.1, за да бъде пусната и да включва разходите за напояване

По мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ продължава комуникацията с Европейската комисията, за да бъде пусната включително с разходите за напояване. Това каза министърът на земеделието и храните Десислава Танева …