Етикет: зелено

Мярката за събиране на реколта грозде на зелено няма да се прилага...

Със Заповед № РД 09-283/29.04.2015 г. на министъра на земеделието и храните, мярка "Събиране

РЕКЛАМА