Етикет: замърсявания

МОСВ: 28 реки и 3 язовира са с повърхностни замърсявания

Реката Бели Лом, която служи за напояване на десетки декари обработваеми земи,

РЕКЛАМА