Етикет: Закон за ветеринарномедицинска дейност

Въвеждат нови правила за независимата оценка на обезщетенията при епизоотии

Нови правила за работата на независимите оценители при възникването на епизоотични огнища

РЕКЛАМА