Етикет: приоритетни култури

УО актуализира списъка с приоритетните “Етеричномаслени и медицински култури”

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 публикува обновен списък с документи по Условията