Етикет: удължен срок

ЕК удължава пригалането на украинската мярка до края на 2024 г.

Първоначално бе планирано мярката да се прилага до юни тази година Европейската