image-e5d25f4250dc1155860b6be16048f2f11891dd11fbbb6d4a27ac6d5106f29ec7-V

CASE IH пазят козове за Агритехника 2015

След запомнящо се интерактивно представяне на своята нова гама продукти по време на международното селскостопанско изложение SIMA, провеждащо се във френската столица, от компанията CASE IH загатнаха недвусмислено, че най-доброто, …