farmer_field_092713

Възможност за финансиране на предприемачи в селските райони

Център „Ринкър“ за предприемачество и обучение е създаден да насърчава образованието, ученето през целия живот и да подпомага предприемачеството и развитието на бизнеса в България. Приоритетни области за центъра са развитието …