Етикет: УО

6 основни предложения за промени в Стратегическия план направи Управляващият огран на...

До утре УО на СПРЗСР (2023-2027) приема коментари и предложения от Комитета

Подмярка 4.1: Допустими са само разходите по надграждане и обновяване на съоръжения...

Инвестиционни разходи, свързани само с надграждане или обновяване на съоръжения за съхранение на оборски

РЕКЛАМА