Without-new-antibiotics-growing-resistance-a-‘ticking-time-bomb’

Системата RASFF за предупреждение при рискови храни и фуражи ще функционира и в България

Правителството прие Наредба за условията и реда за изграждане на Система за бързо предупреждение за храни и фуражи. С нея се определя структурата и функционирането на Системата на Европейската комисия …