Етикет: пшенца

Добри добиви от пшеница в Добрич, слаби при царевицата

Добивът от пшеница в Добруджа през 2015 г. възлезе на средно 537 кг/дка,