Етикет: продоволствена блокада

Продоволствената блокада на Крим е развила земеделието

Продоволствената блокада на Крим е стимулирала развитието на селското стопанство на полуострова,