Етикет: природен ресурс

25 години от създаването на Натура 2000

Преди 25 години, с влизането в сила на Директивата за местообитанията, вторият

РИОСВ – Шумен отбелязва Световния ден на водата с Ден на отворени...

Регионалната инспекция по опазване на околната среда и води – Шумен обявява