Етикет: 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“

Предложение: Без ваучери по подмярката за професионално обучение

Да отпаднат ваучерите, като инструмент, който се предлага в рамките на подмярка

Агрозона Агрозона