Етикет: опастност от изчезване

Двадесет и един вида пчели в Северна Ирландия са в „риск от...

Двадесет и един пчелни вида в Северна Ирландия са застрашени от изчезване,