Етикет: природни ограничения

Отхвърлиха новата оценка на райони с природни ограничения, различни от планинските

Във връзка с предефинирането на райони с природни ограничения, различни от планинските,

РЕКЛАМА