Етикет: ООД

20% от покупната цена на държавна земя ще се плащат с пари,...

Държавна земеделска земя ще може да се купува и с компенсаторни записи