Етикет: загинали крави

Официално: БАБХ потвърди наличието на нитратни, нитритни и амониеви йони в загиналите...

Резултатите от първоначалните лабораторни изпитвания, извършени на проби от умрели след водопой

РЕКЛАМА