Етикет: обществено ползване

400 хил. евро е таванът на проекти за площи за широко обществено...

Утвърдени са насоките за кандидатстване по общинската подмярка 7.2 по процедура "Изграждане