Етикет: повреда

Над 2 милиона куб. метра дървесина е засегната от биотични и абиотични...

Над 2 милиона куб. метра дървесина е засегната от биотични и абиотични

Advertisements