finance

Европейската комисия засилва регулациите на стоковите пазари в ЕС

Европейската комисия предлага пакет от правила за засилване на регулациите на пазарите на стоки, които ще допринесат за ограничаване на спекулативните сделки. Целта е да бъдат регулирани правилата, по които …