Етикет: оборска тор

Подмярка 4.1: Допустими са само разходите по надграждане и обновяване на съоръжения...

Инвестиционни разходи, свързани само с надграждане или обновяване на съоръжения за съхранение на оборски

Машина ще превръща утайката от животновъдните дейности в оборска тор

Машина превръща отпадъчната утайка от животновъдните дейности в оборска тор. Това ще

Агрозона Агрозона