Етикет: Мирослав Маринов

Нова техника ще подпомогне устойчивото стопанисване на горите в Югоизточно държавно предприятие

Нова техника ще подпомогне устойчивото стопанисване на горите в териториалния обхват на

Повишава се сътрудничество между синдикати и горския сектор

„С общи усилия, партньорство и конструктивен диалог да се търсят решения на

Обсъждаха възможностите за развъждане на дивеч в естествени условия

„За провеждането на политика за опазване и разнообразяване на дивечовото богатство и

Инж. Мирослав Маринов: С конструктивен диалог ще бъдат решавани проблемите в горския...

На работна среща с дърводобивни и преработвателни фирми в Югозападно държавно предприятие