Gori_Kostov_Evropa

България подкрепя и участва в процеса FOREST EUROPE за международно сътрудничество за горите

„България  подкрепя и активно участва в процеса FOREST EUROPE, който в последните 25 години успя да превърне устойчивото и многофункцонално управление на горите в безалтернативна парадигма.“, каза заместник-министърът на земеделието …