Етикет: проектни предложения

Одобрени са проекти за инвестиции в технологии за лесовъдство по подмярка 8.6

Одобрените проекти са на стойност малко над 2,7 млн. лв. 10 проекта

До 26 май рибарите кандидатстват за компенсации заради войната в Украйна

Размерът на финансовата помощ е до 100% безвъзмездно Управляващият орган на Програмата