teaser_export

Двоен ръст в износа на животински и растителни мазнини за държави извън ЕС през януари и февруари 2015 г.

Износът на мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход от България за държави извън ЕС бележи ръст с 230% през първите два месеца на 2015 г. в сравнение …