Етикет: бариери

Д-р Петя Петкова, Съюз на птицевъдите: 4 от 7 дни се занимаваме...

Приема се ново законодателство без да бъде отчетено, че трудно би могло

67 нови търговски бариери са въведени през 2017 г.

През 2017 г. са въведени общо 67 нови бариери пред световния стокообмен.