Potato farmer Stelios Vathrokilis is seen by his field in Naxos

Краят на привилегиите за гръцките фермери

Повечето гърци през последните седем години бяха подложени на лишения заради финансовите трудности на Гърция, но земеделието беше сред малкото икономически сектори, които не бяха силно засегнати от тях. Това …