Grozde_byalo

Производителите имат право да закупят права на засаждане от Националния резерв до края на 2015 г.

ИАЛВ напомня, че от 01 януари 2016 г., Република България няма да разполага с права на засаждане от Национален резерв. Предвид последната реформа в сектор вино на ниво ЕС, от …