Етикет: обработванеми земи

92% от обработваемите площи в Монтана са заети със зърнени и маслодайни...

92% от обработваемите площи в Монтана са заети със зърнени и маслодайни