MZH

МЗХ връчва договори за финасиране на общините по мярка 19 ВОМР на ПРСР

Заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев ще връчи утре, 24 август 2016 г., договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка …