Етикет: 11

Още седмица се доказват нови дейности по мерки 10 и 11

Оценка за дейностите отпада в няколко случая До 15 юли 2021 г.

При нови условия започна приемът на заявления по мярка 11 „Биологично земеделие“

  От днес стартира приемът на заявления по мярка 11 „Биологично земеделие“

Наръчници за кандидатстване по мерки 10, 11, 12 и 13 на ПРСР...

Министерство на земеделието и храните публикува електронни наръчници за кандидатстване по мерки