МЗХ отговори писмено на протестиращите животновъди и оранжерийни производители

Юлиана Стоичкова
Юлиана Стоичкова
7 Минути

Ще се срещне ли днес министърът на земеделието и храните с недоволните фермери?

Пресцентърът на Министерство на земеделието и храните разпространи позиция на земеделското министерство във връзка с организирания днес протест пред ведомството. В писмото пише, че във връзка с поставените искания от протестиращите организации от секторите „Животновъдство“ и „Оранжерийно производство“ МЗХ изразява позиция по следните точки:

  1. Да се заложи в бюджета за 2024 г. държавна помощ за компенсиране последиците от войната в Украйна и необходими средства по De minimis.

В проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ в частта подпомагане на земеделските стопани са заложени средства в размер на 450 350 000 лева, в това число и подпомагането с минимални помощи de minimis.

Министерство на земеделието и храните е поискало от Министерство на финансите осигуряване на допълнителни средства за 2024 г. в размер общо на 442 000 000 лв., които ще бъдат насочени за прилагане на извънредни мерки съгласно Временната рамка. При осигуряване на допълнителния ресурс се предвижда нотификация и през 2024 г. на държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ с бюджет – 426 000 000 лв., както и на държавна помощ за компенсиране на разходите за вода за напояване, с аналогичен бюджет на 2023 г., в размер на 16 000 000 лв.

  1. Да се увеличат ставките за обвързаното подпомагане на миналогодишното ниво.

От 2023 г. подпомагането на земеделските стопани се осъществява при условията и бюджетите, определени в одобрения от Европейската комисия  Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027. В рамките на максимално допустимия, съгласно европейското законодателство бюджет – 13 % от финансовия пакет за директни плащания е за земеделските стопани от секторите „Плодове и зеленчуци“ и „Животновъдство“. Те получават обвързана с производството подкрепа по общо 21 интервенции, която има за цел да гарантира определено равнище на минимален доход.

Чрез прилагане на политиката на ОСП за по-справедливо разпределение на подпомагането към по-малките стопанства и намаляване разликите в доходите в най-уязвимите сектори от 2023 година малките и средни земеделски стопани получават по-високо подпомагане  в рамките на земеделските стопанства, чрез промяна на модулацията в обвързана подкрепа. Прилагането на тази политика се осъществява със създадените нови интервенции и разширяване на обхвата на съществуващите, което се отразява на размера на подпомагането, в рамките на фиксиран бюджет.

Стратегическият план, чрез интервенциите от директни плащания дава възможност за допълване на доходите на земеделските стопани основно чрез кумулативното прилагане на ниво стопанство на останалите интервенции за подпомагане на площ  още 8 интервенции в сектор „Животновъдство“ и 8 интервенции в сектор „Плодове и зеленчуци“.

  1. Възстановяване ставките на преходната помощ на миналогодишното ниво.

За да се избегне внезапно и значително намаляване на подпомагането на земеделските стопани в сектор „Животновъдство“, което е предоставяно със средства от националния бюджет, чрез  преходна национална помощ в периода 2015—2022 г., европейското законодателство дава възможност това подпомагане за бъде продължено при определени условия и ограничения. Като се има предвид преходния характер на посочената помощ, продължава процесът на постепенното ѝ премахване чрез поетапно намаляване на бюджета на годишна основа с 5%. Съгласно разпоредбите на Регламента за Стратегическите планове по ОСП – 2115/2021 г.,  за кампания 2023 бюджетът е в  размер на 50 % от бюджета за преходна национална помощ, който е определен от Комисията през 2013 г.

Условията за предоставяне на преходна национална помощ са идентични с прилагането през предходния програмен  период, като от 2023 година е  определена нова референтната  дата за броя на отглежданите животни – говеда и биволи по схемата за преходна национална помощ за говеда и биволи, необвързана с производството – 31.12.2018 г., като последната възможна дата най-близка до 2023 г.

Подпомагането за говеда и биволи се определя на база на броя на заявените за подпомагане животни в стопанства, в които се отглеждат  поне  50 % от броя на животните, към посочената референтна дата.

В резултат от промяната на референтната дата значително се увеличи броят на животните, които имат право на подпомагане, като за  Кампания 2023 това са 409 224 говеда и 14 580 биволи, отглеждани от 6 065 земеделски стопани.

За сравнение през 2022 година подпомагане се получили 3 463 земеделски стопани за 160 442 броя  говеда и 3 227 броя биволи.

През 2023 година са подпомогнати с 75 % повече земеделски стопани и с 258 % повече животни, което при намаляващ бюджет се отразява пропорционално на размера на  подпомагането.

  1. На фермерите, които не са получили средствата за компенсации за последиците от войната в Украйна за миналите траншове, да им бъдат изплатени.

На 21 ноември 2023 г. ЕК одобри изменение на Временната Рамка, като удължи срока ѝ на прилагане до 30.06.2024 г. и увеличи максималния размер на помощта за едно предприятие, извършващо дейност в първичното селскостопанско производство от 250 000 евро на 280 000 евро. Министерство на земеделието и храните пренотифицира мярката за държавна помощ по отношение на новия таван и срок. Помощта е одобрена от ЕК на 29.11.2023 г. и ще бъде изплатена през м. декември, след Решение на УС на ДФ „Земеделие“, до размера на новия таван от 280 000 евро.

През 2023 г. по украинската мярка са подпомогнати близо 35 300 земеделски стопани в секторите плодове, зеленчуци и животновъдство, в т. ч. пчелен мед.“, се казва в отговора на Министерство на земеделието.

 

 

 

 

Юлиана Стоичкова завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. Дълги години се занимава с печатни медии в областта на градинарството и цветарството. В agrozona.bg приоритет са й производството и пазарите на плодове и зеленчуци, лозарството и винарство, пазарът на земя и хоби градинарството.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА