Министерство на земеделието, храните и горите

Всички публикации от Министерство на земеделието, храните и горите

България ще поиска да се удължи с 1 година срокът за реализиране...

Трябва да се помисли за увеличаване на праговете по "украинската помощ", заяви

Нови eкологични интервенции за земеделските стопани: Промени и подкрепа през 2024 г.

Експерти на Министерство на земеделието и храните представиха компенсаторните мерки и интервенции

Над 203 млн. евро е бюджетът по еко схемите за Кампания 2024...

Плащането по тях се извършва на хектар при спазване на екологичните практики

Намалява се административната тежест при кандидатстването по обвързана подкрепа

По интервенциите за обвързаната подкрепа фермерите ще получат над 120 млн. евро

817 млн. евро е бюджетът по директни плащания в Кампания 2024 г.

Днес информационната кампания за директни плащания продължава в градовете Русе, Ямбол и

Стартира прием по интервенциите за Натура 2000 и за райони, изправени пред...

От утре, 15 май 2024 г., Министерството на земеделието и храните стартира

Утре стартира прием на заявления за агроекологични плащания и биологично земеделие по...

Министерство на земеделието и храните отваря прием на заявления за агроекологични плащания

Зам.-министрите Таня Георгиева и Иван Капитанов откриват информационната кампания по директни плащания...

Заместник-министърът на земеделието и храните Таня Георгиева ще открие днес информационната кампания

РЕКЛАМА