Видео

Забраняват двудневното ловуване на диво прасе в един ловностопански район

divo prase wild pig kaban
Автор: Агрозона
Споделена60

Забранява се групово ловуване на дива свиня в един ловностопански район повече от два последователни дни седмично. Това гласи нов законопроект, публикуван за обществено обсъждане. Според новите текстове, един месец по-малко пък ще имат ловците, които излизат на селекционен отстрел за благороден елен. Отстрела на благороден елен или лопатар ще започва от 1 септември и ще приключва последния ден на януари, а не както е до сега – края на февруари.

Четете още: Ловци с поне 2 г. стаж може да кандидатстват за подборно ловуване

Предлаганите изменения са свързани основно с подобряването на организацията на ловната площ при обособяване на ловностопанските райони на ловните дружини и ловностопанските райони на оградени площи, уеднаквяване правилата, осигуряващи упражняването на правото на лов, намаляване на сроковете за групов лов. Предвижда се разработване на Стратегия за развитие на ловното стопанство.

Предвижда се съветите по лова да правят искания до изпълнителния директор на ИАГ  за промяна границите на ловностопанските райони на ловните дружини. По този начин ще бъде прекратена практиката на оказване на опити за въздействие върху директорите на държавните горски и държавните ловни стопанства.

С цел регламентиране на по-строг режим при изграждането на оградени площи се въвеждат допълнителни изисквания към стопанисващите дивеча  при подаване на заявлението в Изпълнителната агенция по горите. Предвидени са изискуемите документи.

Забраняват капаните извън оградените площи

Новия законопроект предвижда забрана за използването на капани за улов на дива свиня извън оградени площи. По този начин ще се намали значително създаденото през последните години обществено недоволство и ще се допринесе за общата политика на хуманно отношение към животните, се посочва в мотивите.

Пълна забрана за лов на кафява мечка 

Предвидена  е и пълна забрана за ловуване на кафява мечка в страната. Във връзка с уеднаквяване на разпоредбите на Закона за лова и опазване на дивеча и Закона за биологичното разнообразие, проектът предвижда издаването на разрешително за отстрел на мечка да бъде извадено от ловния закон и вменено като задължение на министъра на околната среда и водите.

Видео на фокус

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *