Видео

Клането на животни ще е възможно незабавно с разрешение на БАБХ

pigs_prase
Автор: Агрозона
Споделена84Прочетена 237

Животни от наблюдаваната зона за чума по свинете при необходимост ще могат да бъдат незабавно заклани в определена от Българската агенция по храните кланица извън защитната и наблюдаваната зона. Това предвижда проект на Проект на Наредба на министъра на земеделието, храните и горите за изменение и допълнение на Наредба № 102 от 2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта африканска чума по свинете и за условията и реда за прилагането им.

Предложените промените са от технически характер и целят да бъде отстранен пропуск в разпоредбата на чл. 10 от наредбата, в който са определени мерките, които се прилагат в десеткилометровата наблюдавана зона около констатирано огнище на заболяването. В действащата редакция на текста са пропуснати думите „по възможност“, което води до неоправдано ограничаване на териториалния обхват, в който собствениците на свине могат да извършват клането на животните, а именно само в кланици на територията на защитната и наблюдаваната зона.

Във връзка със създаването през 2011 г. на Българската агенция по безопасност на храните като правоприемник на Националната ветеринарномедицинска служба, са предвидени и съответните изменения в наредбата. Аналогични изменения се предвиждат с преходните и заключителни разпоредби на проекта и за Наредба № 24 от 2005 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на африканската чума по конете и за условията и реда за прилагането им и в Наредба № 4 от 2007 г. за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта класическа чума по свинете.

Проектът ще бъде на разположение за обществено обсъждане до 28 септември 2018 г.

Видео на фокус

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *