Видео

Какви са условията за плащане по „Хуманно отношение към животните“

кози
Автор: Агрозона
Споделена0

Министерството на земеделието и храните публикува проект на Наредбата за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР. За да кандидатстват по мярката, земеделските стопани следва да са регистрирани и да са активни съгласно чл. 38б, ал. 2-4 от Закона за подпомагане на земеделските производители. В прозореца за прием могат да се включат собственици и/или ползватели на животновъден обект или животновъден обект-пасище.

Изисква се документите за ползване на сградите и помещенията, използвани за нуждите на животновъдния обект да са за срок не по-малко от 6 години, считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на животновъдните обекти – пасища.

Що се отнася до документите за ползване за животновъдните обекти – пасища, при тях срокът  не може да е по-малък от една година, като кандидатът е длъжен да осигури ползване на площи за паша при спазване на условието на чл. 4, ал. 5 за не по-малко от 6 години, считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане.

Важно условие е, че броят, видът и категорията на животните в животновъдния обект, в който се отглеждат заявените за подпомагане животни, трябва да са в съответствие с капацитета на регистрирания животновъден обект. Още за условията за кандидатстване – ТУК.

 

Плащанията за отделните животни – вижте в материала: Плащат 44,4 евро на животно за щастливи козлета

Вижте още: От 21-и август започва приемът по „Хуманно отношение към животните“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *