Увеличиха икономическите единици за кандидатите по „Млад фермер”

PhotoArh Agrozona
17:50 12 юни’12

Кандидатите по мярка 112 Млад фермер, ще трябва да имат наличност вече не две, а четири икономически единици.  Това съобщиха за Агрозона от Министерството на земеделието и храните във връзка с предстоящия прием на проекти по мярката с общ бюджет 40 милиона евро, който се предвижда да започне в края на месец юли.

Въвежда се и изискване за доказване с документ за собственост, аренда или наем на земята в цялото стопанство към момента на кандидатстване, а не само за икономическите единици, с които се кандидатства. Промените включват още стъпката за увеличаване на стопанството, изразена в икономическите единици от 1 на 1.5 ИЕ, като за всяка нова стъпка ще се изплащат 2 500 евро безвъзмездна финансова помощ по мярката. По този начин минималният размер на стопанството към момента на отчитане на бизнес плана е 8,5 ИЕ. Бизнес планът се разработва за период от 5 години, като задължителните инвестиции в движими и недвижими материални активи се увеличават на 5 000 евро от сумата на първото плащане – 12 500 евро, и 2 000 евро от второто плащане към периода за проверка, заявен от младия фермер. Изпълнението на бизнес плана ще се проверява най-рано на третата година и не по-късно от петата година от стартиране на дейността, като са предвидени и текущи проверки за спазване на коректното му изпълнение и особено спазване на размера на минималните ИЕ, налични при стартиране на дейността, както и дали е достигнато минималното увеличение на земеделското стопанство с минимум 4.5 ИЕ в сравнение с първоначалното състояние.

Допълнителен приоритет за кандидатите ще бъде те да имат завършено средно или висше образование в областта на земеделието, ветеринарната медицина или аграрната икономика, или сертификат за завършен 150 часов курс в същите области.

Приоритет при оценка на заявленията ще се дава и на млади фермери, които са сертифицирани за биологично производство, в процес на преход или с намерение за развиване на биологично земеделие, както и такива, които вече са подали заявление или са заявили намерение за кандидатстване по мярка 214 „Агроекологични плащания“. С предимство ще се ползват също така фермери, които ще развиват дейност в сектор „Животновъдство“. Въвежда се предимство за кандидати от областите Благоевград, Варна, Габрово, Кърджали, Ловеч, Разград, Силистра, Смолян, София и Перник.

По време на изпълнение на бизнес плана младите фермери ще могат да извършват изменения на заложените инвестиции, дейности и цели, но само след подаване на мотивирано и обосновано заявление за промяната до ДФ „Земеделие“ – РА и сключване на анекс към подписания договор за предоставяне на финансова помощ. За извършването на малки промени, като промяна на култури в растениевъдството или промяна в порода или вид в животновъдството, без това да води до промяна от един в друг сектор и обратното, или промяна в ИЕ, е необходимо само писмено уведомление до ДФ „Земеделие“ – РА. Остава задължението за водене на счетоводство.

Измененията в условията и критериите за подбор на кандидатите по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ от ПРСР са наложени във връзка с препоръки на Европейската Комисия и с оглед пренасочване на ограничения финансов ресурс към най-ефективните и гарантиращи резултати кандидати. От друга страна се засилва и подкрепата за по-слабо развитите сектори и тези, които са ориентирани към опазване на околната среда. Създават се критерии за оценка на постъпилите заявления с цел насочване на ограничения бюджет по мярката към новите приоритети.

 

Един отговор на Увеличиха икономическите единици за кандидатите по „Млад фермер”

  1. silviq каза:

    iskam da razbera za vseki sele4yk kakvi sa to4kite

Добавете бележка

времето в София

It is forcast to be Clear at 7:00 PM EEST on August 25, 2016
Днес
26 / 12 C
It is forcast to be Clear at 7:00 PM EEST on August 26, 2016
Пет
25 / 12 C
It is forcast to be Clear at 7:00 PM EEST on August 27, 2016
Съб
26 / 13 C

Aбонирайте се за нашия бюлетин!

Знаете ли, че МЗХ разработва нов Поземлен кодекс?

Виж резултатите

Изчакайте ... Изчакайте ...
Ministry of Agriculture and Food
Държавен Фонд Земеделие
0000000490-thumb
ИАРА

За списанието

„Агрозона” е ежемесечно списание, на страниците на което може да откриете анализи и проучвания на актуални теми и проблеми в сектор „Земеделие”.

Контакти

гр. София, 1606
бул. “Хр. Ботев” 18, ет. 1, ап. 2
тел. 02/ 950 24 35,
[email]agrozona@agrozona.bg[/email]
[email]office@agrozona.bg[/email]
Copyright © 2012 Агрозона БГ. Всички права запазени