домати червени

Близо 1 милион лева получиха фермерите за борба с доматения миниращ молец

Близо 1 милион лева получиха 149 земеделски стопани по Схемата за държавна помощ за компенсиране разходи, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма от мерки за контрол на Доматен миниращ …

navodnenie

ДФЗ изплаща близо 50 хил. лв. за унищожените от наводнения животни в Бургас

 От 6-ти до 13-ти декември 2017 г. земеделските стопани от област Бургас, с унищожени от наводненията животни, могат да кандидатстват за минимална помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013. Документи …

lev

Пренасочват 180 млн. лв., за да се гарантират директните плащания през декември

Правителството утвърди актуализирани годишни разчети на сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие“ за 2017 г. Целта е да се гарантира превеждането на базовото плащане на площ …

ДФЗ Разплащателна агенция

Приемна за граждани отваря врати във ДФ „Земеделие” – Русе

ДФ „Земеделие“ организира в четвъртък Ден на отворени врати в областната дирекция на фонда в гр. Русе. В приемната кандидатите по различните схеми, мерки и програми, които институцията администрира, ще …

пшеница wheat (4)

Последни дни прием за кредит за тор и семена

Изтичат последните дни за прием на заявления за целеви кредит за минерален тор и/или семена и за използването на неокончателно сертифицирани собствени семена за производство на пшеница от реколта 2018.  …

bob_beans

Несъответствие между площи и култури е основна грешка в проектите по подмярка 6.1

Несъответствие на описаните площи и видове култури с посочените в бизнес плана, е едно от най-често срещаните грешки на земеделските стопани при кандидатстване по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади …

ДФЗ Разплащателна агенция

ДФЗ готов с графика за плащанията от Кампания 2017

Държавен фонд „Земеделие“ е готов с графика за плащанията по схемите и мерките от Кампания 2017. Документът вече е предоставен за съгласуване с аграрното министерство, научи „Агрозона“. През тази година …

улица

Промяна на критериите за подбор по общинската подмярка ще обсъждат на Комитета по наблюдение в сряда

Промяна на критериите за подбор по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ ще бъдат обсъдени по време на осмото заседание на …

Kosheri_1

3, 250 млн. лева са изплатени на пчеларите по пчеларската програма

3 250 301 лева е изплатил фонд „Земеделие“ на 1628 пчелари, изпълнили поетите ангажименти по Националната програма за пчеларство 2017-2019. Оф ДФЗ припомнят, че общият бюджет на Програмата за тригодишния период е …

кайсии

Публикуван е проект на обява за процедура по подмярка 4,2

Земеделското министерство публикува проект, според който Фонд „Земеделие“ обявява процедура за предоставяне на предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 4,2 за преработка и маркетинг на земеделска продукция. Целта е …