_dsc0134sm

Акад. Атанас Атанасов: С „българската диета“ може да привличаме туристи от чужбина

Академик Атанасов, от бащата на ГМО науката в аграрния сектор, днес вие сте защитник на биологичното земеделие, какво обуславя тази промяна?   Биологичното производство е бъдещето на българското земеделие, но …