flower-field

До края на април ще бъдат изпратени всички писма по „Агроекология и климат“

До края на април най-късно всички бенефициенти по агроекологичната мярка ще получат уведомителните си писма за одобрение или неодобрение по мярката. Забавяне има в писмата в направленията за земи с …

Ivailo_

Затишие в старта на Кампания 2016 и мярка 10

След разяснителната кампания на МЗХ от януари и публикуваните указания тези дни в сайта на министерството, фермери от цялата страна заливат Асоциацията с въпроси за старта на кампанията. Днес е …

bee-honey

Нова възможност за пчеларите по „Агроекология и климат“

Разгорещен дебат предизвика предложената от МЗХ нова агроекологична дейност по мярка 10 „Агроекология и климат“ за отглеждане на медоносни растения за осигуряване на паша на пчелите по време на Комитета …

nabl

Комитетът за наблюдение одобри критериите и точките за ранкинг по подмярката за преработка

Комитетът за наблюдение на Програма за развитие на селските райони 2015-2020 г. одобри критериите и точките за ранкинг на проектите по предстоящия прием по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на …

pen

НПО и браншови организации против направление от агроекологичните мерки

Браншовите и неправителствените организации в сферата на земеделието са изпратили отворено писмо-декларация до министър-председателя на страната Бойко Борисов, заместника му Томислав Дончев, земеделския министър Десислава Танева и председателя на Парламентарната …

808804_14752123

Земеделски производители настояват за законодателни промени във връзка с агроекологичните мерки по ПРСР 2014-2020 г.

„Асоциация на агроекологичните земеделски производители“ (ААЕЗП) настоява, че са необходими законови гаранции за запазването целостта на земите по мерки „Агроекология и климат“ и „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на …

seed

Земеделски асоциации: МЗХ да обяви нивата на субсидиране по мерки „Биологично земеделие“ и „Агроекология и климат“

Министерството на земеделието и храните да обяви нивата на субсидиране по бъдещите мерки „Биологично земеделие“ и „Агроекоелогия и климат“ към Програмата за развитие на селските райони – 2014-2020 г. или …